Ons doel

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van bewoners van Nieuw Schoonoord Velp naar derden betreffende het beheer en onderhoud van het wooncomplex, voor zover het buiten de competentie van de Vereniging van Eigenaren, alsmede het (doen) organiseren van voorzieningen en activiteiten voor de bewoners.

Vereniging van Eigenaren Nieuw Schoonoord

Bewoners van de koopwoningen zijn – verplicht – verenigd in de Vereniging van Eigenaren met een eigen bestuur. Zij hebben een huishoudelijk regelement en huisregels. Wij – bestuur Bewonersvereniging Nieuw Schoonoord – werken prettig samen met het bestuur van deze vereniging.

Het bestuur

Trudi Assema

Voorzitter

Peter Holtkamp

Secretaris-penningmeester

Bestuurslid

Open vacature

Bestuurslid

Open vacature

Statuten

De Bewonersvereniging Nieuw Schoonoord Velp is opgericht op 12 december 2000 als een
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Reglement

Op 23 februari 2016 heeft de algemene ledenvergadering het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.