Van toen tot nu

Schoonoord 1898

Nieuw Schoonoord is genoemd naar het omstreeks 1800 ontstane landgoed waarop Taco Scheltema in 1810 het huis Schoonoord heeft laten bouwen, die het een jaar later verkocht voor 14.500 gulden.

Vooringang Avondzon 1935

Vanaf 1934 werd op het landgoed een bejaardenhuis gebouwd en kort daarna is het landhuis afgebroken. Het bejaardenhuis Avondzon werd gebouwd in opdracht van drie Vrijzinnige Kerkgenootschappen te Arnhem, te weten de Doopgezinde, Remonstrants Gereformeerde en de Vrijzinnig Hervormde Gemeenten, die in een stichting samenwerkten.

Avondzon hoofdingang 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Avondzon zwaar beschadigd, maar werd na de oorlog herbouwd en sindsdien ook uitgebreid.

2000 tot nu

In 2000 vond een grootse renovatie plaats en werd het gebouw uitgebreid met 84 appartementen. Avondzon werd vanaf dat moment Nieuw Schoonoord genoemd. In de oudbouw zijn 33 appartementen en is in 1996 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Het complex is een mengeling van koop- en huurappartementen, maar ook bedrijfsmatigeruimten, zoals de  kinderopvang Puck & Co. De Zon.

Oud en jong

Nieuw Schoonoord Velp = Heerlijk & Prettig Wonen.
Het gebouw is bij uitstek geschikt voor ouderen en wordt ook zodanig aan deze groep verhuurd.

Huisregels

Samen wonen betekent ook dat er bepaalde afspraken moeten worden gemaakt over wat wel en wat niet okay is. De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren en het bestuur van de Bewonersvereniging Nieuw Schoonoord Velp hebben de Huisregels samengebracht in één document.

Voor de huiseigenaren geldt het Huishoudelijk reglement van Eigenaars/gebruikers van Nieuw-Schoonoord.